Wysyłka zamówień do 5-ciu dni roboczych ale robimy wszystko aby ten proces przyśpieszyć :-)

Dofinansowanie

Małgorzata Gajdamowicz realizuje operację polegającą na ”Wsparciu na wdrażaniu operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mającą na celu osiągnięcie zysków z prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój pasji i zainteresowań.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, poprzez podejmowanie działalności gospodarczej.